nabory.pl Rekrutacja

nabory.pl
Title: Rekrutacja
Keywords:
Description: Rekrutacja Strona g?ówna Oferty placówek Pytania i odpowiedzi Rekrutacja 2016 Przedszkola 2016/2017 Niezalogowany (wyloguj) zmień rozmiar: A A A kontrast Strona g?ówna Szanowni Państwo 22.04.2016 r. o
nabory.pl is ranked 540525 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $205,034. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nabory.pl has 43% seo score.

nabory.pl Information

Website / Domain: nabory.pl
Website IP Address: 136.243.174.106
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

nabory.pl Rank

Alexa Rank: 540525
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nabory.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $205,034
Daily Revenue: $561
Monthly Revenue $16,852
Yearly Revenue: $205,034
Daily Unique Visitors 51,680
Monthly Unique Visitors: 1,550,400
Yearly Unique Visitors: 18,863,200

nabory.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 12:24:34 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

nabory.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nabory.pl Traffic Sources Chart

nabory.pl Similar Website

Domain Site Title

nabory.pl Alexa Rank History Chart

nabory.pl aleax

nabory.pl Html To Plain Text

Rekrutacja Strona g?ówna Oferty placówek Pytania i odpowiedzi Rekrutacja 2016 Przedszkola 2016/2017 Niezalogowany (wyloguj) zmień rozmiar: A A A kontrast Strona g?ówna Szanowni Państwo 22.04.2016 r. od godziny 09:00 nast?pi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifkowanych do danego przedszkola/oddzia?u ?0” w szkole podstawowej, natomiast 05.05.2016 r. od godziny 09:00 nast?pi podanie do publicznej wiadomo?ci list kandydatów przyj?tych i nieprzyj?tych. Od 09.05.2016 roku od godziny 08:00 rozpocznie si? REKRUTACJA UZUPE?NIAJ?CA. Na tym etapie rekrutacji rodzice b?d? mogli sk?ada?, za po?rednictwem systemu elektronicznego, wnioski do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadz?cym jest miasto Katowice do dnia 13.05.2016 roku do godziny 16:00. Tych z Państwa, którzy chc?, aby ich dziecko/dzieci wzi??o/-y udzia? w REKRUTACJI UZUPE?NIAJ?CEJ do przedszkoli publicznych oraz oddzia?ów rocznego obowi?zkowego przygotowania przedszkolnego w szko?ach podstawowych, dla których organem prowadz?cym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2016/2017, zapraszamy na stron?: https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl Na podanej stronie, w wy?ej wymienionym terminie, znajd? Państwo równie? oferty placówek oraz informacje o wolnych miejscach w rekrutacji uzupe?niaj?cej. UWAGA: Nale?y przypomnie?, ?e po zakończeniu ca?ego procesu rekrutacyjnego (rekrutacja podstawowa i uzupe?niaj?ca) zgodnie z zapisami ustawy o systemie o?wiaty, decyzj? o przyj?ciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje Dyrektor przedszkola na podstawie wniosku o przyj?cie dziecka do przedszkola, z?o?onego przez rodziców do wybranego przedszkola,bez po?rednictwa systemu elektronicznego. System ten od momentu zakończenia naboru uzupe?niaj?cego nie b?dzie ju? aktywny. Rekrutacja ID: 110; Wersja: 6.128.260.845

nabory.pl Whois

Domain Name: NABORY.PL